Logo Talita Koem

TALITA KOEM

Evangelische Broeder Gemeente Suriname

Bel Ons

TELEFOON

(+597)8482200

keep-the-fire-burning
Jeugd-conferentie-augustus-2022
Jeugd Conferentie augustus 2022
IMG-20230331-WA0023
IMG-20230331-WA0026
IMG-20230331-WA0004
IMG-20230331-WA0006
IMG-20230331-WA0008
Ds.C.Pinas
Vorige
Volgende
Home » Educatie » Overzicht Conferenties

Overzicht Conferenties

De conferenties kunnen door het provinciaal-, regionaalbestuur of door Talita Koem geïnitieerd worden en hebben tot doel het jeugdwerk uit te breiden, te ondersteunen en vooral te voeden. De jeugdleiders worden versterkt met kennis en vaardigheden om zoveel als mogelijk het kinder- en jeugdwerk in goede banen te leiden. Ook kunnen de sterke punten en de knelpunten binnen het kinder- en jeugdwerk geïnventariseerd worden. Successen kunnen gedeeld worden en kan er samen gezocht worden naar mogelijke oplossingen.

 • Regio Nickerie

  Nickerie en Wageningen

  Op donderdag 20 juli zijn we, voor het project ‘Keep The Fire Burning’, afgereisd naar Nickerie, om zo onze bijdrage te leveren aan gemeente opbouw in regio Nickerie (Wageningen en Nickerie).

  Vrijdag en zaterdag hebben we trainingen en workshops verzorgd en hebben de kinder- en jeugdwerkers in groepen hun eigen jaarprogramma gemaakt en gepresenteerd. Het resultaat is o.a. dat in september alle gemeenten een vakantie Bijbelschool zullen draaien.

  Zowel de theorie (EBG) identiteit en groeimindset hebben de participanten verrijkt met nieuwe kennis. Tijdens de workshop Think, Do, Be, Act Positive, met als leidraad Genesis 16 – Hagars vlucht voor Saraï – , Romeinen 12:2, Efeze 4:20, Spreuken 23:7 en 1Petrus 5:7 hebben de participanten kunnen oefenen met het omzetten van negatieve gedachten en gevoelens naar positieve zodat gedrag dat daaruit voortvloeit meer zal zijn zoals God dat van ons verwacht.

  De workshop is ervaren als een verrijking voor de persoonlijke ontwikkeling, maar ook om gedrag van kinderen bij te kunnen sturen.

  Ons bezoek is samen met ruim 65 jeugdigen, de kinder- en jeugdwerkers en volwassen afgesloten met een kinder- en jeugddienst in de Vredeskerk-Nickerie. De Heilige Geest was voelbaar aanwezig. De voordrachten van de Gemeente Pniël uit Wageningen waren hartverwarmend. Het themalied dat bij dit project hoort: ‘Laat de vlam weer branden’ is uit volle borst door allen gezongen.

  Wij kijken samen met de kinder- en jeugdwerkers terug op een gezegende tijd en geloven, dat wat de Heer in Regio West begonnen is, ook zal voortzetten totdat Hij komt.

 • Saramacca

  Saramacca

  Op 18 februari 2023 is er een voorgesprek geweest met de voorganger Ds. Toemin en de jeugdwerkers van de drie gemeente Groningen, Kampong Baroe en Creola uit de regio Saramacca.

  In dit voorgesprek is naar voren gekomen dat jongeren dat er aandacht moet zijn dat jongeren:

  • normen en waarden leren,
  • dichterbij God komen
  • geestelijke groei,
  • de kerk bezoeken.

  Op 18 maart zijn de jongeren samengekomen om met elkaar van gedachten te wisselen hoe jeugdigen weer actief te betrekken in de jeugdclub en de kerk. De jeugdigen hebben actief geparticipeerd om een concept actieplan op te stellen voor de gemeenten.

 • Para

  Para

  In november 2022 heeft Talita Koem in samenwerking met de pastoraal coördinator van regio Para Ds. Cornelly Pinas in de gemeente Billiton een jeugdconferentie gehouden. De conferentie was voor zondagsschool- en jeugdleiders en tienerwerkers in het district Para, die met jeugdigen (12 – 14 of 15 – 18 jaar) werken of willen werken.

  De conferentie had als doel kinder- en jongerenwerkers de mogelijkheid te bieden om kennis, ervaring en ideeën uit te wisselen hoe jongeren (weer) enthousiast gemaakt kunnen worden voor het evangelie, de kerk en de maatschappij; Hoe ze er bij te betrekken en ze eigenaarschap te geven voor dit werk . Een manier waarop ze elkaar leren (her-)kennen als ze elkaar tegenkomen, op hun scholen, binnen sportverenigingen en in hun kerken.

  Hoofdvraag voor deze dag was: Christelijke jongeren willen voelen dat ze niet alleen zijn en de energie en vitaliteit van een groep ervaren. Hoe gaan wij jongeren betekenisvol met elkaar verbinden?

  Er is actief gebrainstormd. In groepen zijn er verschillende jaarprogramma’s ontwikkeld, die nu actief worden ingezet.

 • Coronie

  Coronie

  Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs. – Hebreeën 12:2 –

  In het weekend van 22 oktober 2022 is ‘Talita Koem’ naar Coronie afgereisd. Tijdens de jeugdconferentie in augustus hebben de zondagsschool leidsters om ondersteuning gevraagd bij de herstart van de zondagsscholen van de gemeente Salem, Hamelton en Totness.

  Leerkrachten, ouders en catechisanten hebben de trainingen , ‘De Identiteit van de EBG’ en ‘Groei in het geloof en groei in sociale en economische zelfstandigheid’ gevolgd.

  De eredienst, in de gemeente Salem stond in het teken van de kinderen en jeugdigen met als thema ‘Hou je ogen gericht op Jezus’. Een Back To School dienst ter bemoediging. Ook de ouderen waren tijdens deze eredienst goed vertegenwoordigd.

  Na de dienst mochten de kinderen meedoen aan sport- en spel activiteiten. De jongeren vanaf 13 jaar konden met de districtscommissaris van gedachten wisselen over wat Coronie voor hun ontwikkeling kan betekenen en wat zij voor Coronie kunnen betekenen. De dag is afgesloten met een hapje en drankje.

  In december Is het team van Talita Koem terug gegaan om samen met de kinderen, van de zondagsschool, het kerstfeest in te luiden in de gemeente Hamilton.

 • JC Augustus 2022

  Jeugdconferentie augustus 2022

  Het hoofdthema van deze jeugdconferentie was ‘Hoe houden we jongeren bij de kerk’. Vanuit het hele land hebben kinder- en jeugdleiders van de EBG gemeenten de jeugdconferentie bezocht.

  De jeugdleiders hebben in groepen met elkaar gebrainstormd en hun gedachten hierover gepresenteerd aan elkaar.

  De onderwerpen, de jongeren en de kerk, jongeren en criminaliteit, de denk- en belevingswereld van tieners tussen 12- 14 jaar en 15 – 18 jaar moesten de jeugdleiders versterken.

  Gebleken is dat sommige zondagsscholen en jeugdclubs niet optimaal draaien. Er is gevraagd om ondersteuning vanuit Talita Koem. Er zullen daarom weer regionale conferenties volgen. De eerste regio die wij zullen bezoeken is Coronie.

  Aanbevolen Literatuur door Ds. Michael Persaud
  • Van werkelijkheid naar ideaal | C. van de Velde e.a.
  • Ieder kind een eigen aanpak | C.F. Boyd
  • Kinderhandboek voor kinderwerkers en opvoeders; meesters in de gemeente van Christus | Ria de Baat
  • Developing the leaders of around you | John Maxwell.


  Tips van de Jeugdpredikant

  • Leef de liefde.

   Laat de kerk een plek zijn waar jongeren die liefde ervaren. De jongeren moeten zich vrij en prettig voelen en elke keer weer naar de kerk willen komen.

  • Laten we in de kerk de juiste taal spreken.

   De kerk moet in de taal van vandaag zeggen wie Jezus is. Jongeren moeten weten wat God voor hen betekent d.m.v. taal. Ze moeten goed bijbelonderwijs krijgen.

  • Laten we niet oppervlakkig zijn.

   Jongeren willen best wel diepgang in het woord.

  • Kindvriendelijke en kindgerichte diensten.

   Kinderen moeten de uitleg begrijpen en ze willen goede muziek.