Logo Talita Koem

TALITA KOEM

Evangelische Broeder Gemeente Suriname

Bel Ons

TELEFOON

(+597)8482200

kinder-en-jeugdwerkers-oktober-2019
Kinder en Jeugdwerkers

De zondagscholen en jeugdclubs kunnen niet zonder onze kinder- en jeugdwerkers. Periodiek komen we samen om ervaringen uit te wisselen, te leren en gezellig bij een te zijn.

kids-trauma-healing1
Kids Trauma Healing

Een interactieve en op de Bijbel gebaseerde training voor kinderen (8-13 jaar) met traumatische ervaringen. Het Surinaams Bijbel Genootschap is in Suriname de verantwoordelijke voor de certificering van de trainers.

pastoraat
Pastoraat

Jeugdigen (4-21 jaar), die moeilijkheden ondervinden om zich staande te houden in het leven van alle dag, door bijv. traumatische ervaringen, onzekerheid, faalangst, grensoverschrijdend gedrag, verslavingen en geloofsvragen hebben worden individueel of in groepen begeleid.
Wij luisteren, geven advies, verzorgen verschillende trainingen, geven ondersteuning bij gedrags– en opvoedingsproblemen, bidden en beantwoorden geloofsvragen.

Omgaan-met-teleurstellingen
Omgaan met Teleurstellingen

Omgaan met teleurstellingen is een van de onderwerpen uit de Let’s Talk About… serie, om jongeren te leren omgaan met tegenslagen die ze in hun leven meemaken en te sterken voor de toekomst.

lets-talk-about-sex
Let’s Talk About…

De thema avonden Let’s Talk About…, zijn voor jongeren vanaf 13 jaar. We praten dan over onderwerpen die jouw bezighouden. Bijvoorbeeld hoe ga je om met tegenslagen, met negatieve gevoelens en gedachten, seks, enz.

positief-opvoeden
Positief Opvoeden

Periodiek organiseren we voor ouders en verzorgers thema ochtenden. Eén van de thema’s is positief opvoeden.

kindermishandeling-en-de-gemeente
Capaciteitsversterking

Samen met deskundigen , voorgangers en pastorale medewerkers uit de EBGS gemeenten, richten we ons op het bespreekbaar maken van- en een praktische aanpak om kindermishandeling binnen de gemeente bespreekbaar te maken en tegen te gaan.

kinderdienst-salem
Kinderdiensten

De Jeugdpredikant organiseert in samenwerking met de kinder- en jeugdcommissie kinder- en jeugd diensten. Ook wordt de jeugdpredikant op regelmatige basis uitgenodigd om voor te gaan in een kinderdienst in een gemeente.

kinderkoor
Children In Christ Choir

Vanaf oktober 2022 heeft de EBGS een kinderkoor. De kinderen oefenen elke donderdag , onder begeleiding van een muzieklerares in het Jeugdcentrum.
Zing jij graag voor de HEER? Sluit je dan aan!

Jeugdconferentie
Jeugdconferentie

De jeugdigen dragen zelf ook een steentje bij. Tijdens een conferentie , speciaal voor de jeugdigen, doen ze voorstellen voor activiteiten in het jaarprogramma.

Vorige
Volgende
Logo Talita Koem

Talita Koem

Talita Koem is een diensttak van de Evangelische Broeder Gemeente in Suriname (EBGS) onder leiding van de Jeugdpredikant.
Deze is gevestigd op het terrein van het Jeugdcentrum aan de Johannes Raillardlaan.

De EBGS ziet het als één van haar belangrijke taken om kinderen en jeugdigen van Suriname het gevoel te geven dat ze van waarde- en geliefd zijn. Even belangrijk is het om hen te troosten, te bemoedigen, te begeleiden en (weer) hoop te geven. De jeugdpredikant is hier mede verantwoordelijk voor.

Ds. Lydia Sedney die in het jaar 2019 werd aangesteld als jeugdpredikant heeft in hetzelfde jaar het kinder- en jeugdpastoraal centrum Talita Koem opgezet.
Inmiddels is Talita Koem uitgebreid en vallen alle werkgebieden van de jeugdpredikant onder deze diensttak; pastoraat, educatie, geestelijke opbouw en maatschappelijke vorming.

Vanaf het begin wordt zij ondersteund door een sociaal-pedagoog die tevens belijdend lid is van de EBGS.
Op verzoek van de Praeses is in oktober 2022 Talita Koem gestart met het EBGS kinderkoor ‘Children in Christ Choir’. Voor deze activiteit is er een zanglerares uit de gemeente aangetrokken.

Tekst Aanleren

  • Efeze 2:4

    Efeze 2:4

    Verdraag elkaar in liefde.

    Efeze 2:4

Lopende Projecten

Werkgebieden

Pastoraat

Verzorgen van pastorale zorg aan jongeren (4-21 jaar) vanuit het open jongerenwerk (bv internaten, scholen, buurtclubs etc.), totdat het persoonlijke leven met de Heer en Heiland is hersteld.

Educatie

Educatie

Trainingen, workshops, lezingen, ontwikkelen van methodieken en materiaal ten gunste van jongerenwerkers in de EBG provincie Suriname (Frans-Guyana, Curaçao, Aruba, Sint-Maarten en Suriname.)

Geestelijke Opbouw

Geestelijke Opbouw

In samenwerking met de kinder- en jeugdcommissie organiseren van kinder- en jeugd diensten. Stimuleren en organiseren van evangelisatie activiteiten. Bijdrage aan jongerenprogramma’s via (social)media.

Maatschappelijk

Maatschappelijke Vorming

Ontwikkelen van vormingsprogramma’s voor Surinaamse jongeren in het algemeen en initiëren en/of ondersteunen van sociaal gerichte (goede doelen) programma’s.

Samenwerking

  • Samenwerking

    Talita Koem werkt met verschillende diensttakken van de EBGS samen. In het bijzonder met St.Jeugdcentrum, Patmos en het Theologisch Seminarie. De EBGS heeft tevens een groot aantal gemeenten, waarbinnen gemeenteleden zijn die in de maatschappij een dienstverlenende of hulpverlenende functie hebben. Talita Koem, benadert in eerst instantie deze gemeenteleden met de vraag voor ondersteuning of doorverwijzing van de doelgroep. Ook onderhouden we contacten met scholen en internaten.


JeugdcentrumKinder- en JeugdwerkZr. Gabriëlla Monkou


(+597) 473370


Patmos
Logo Evangelische Broeder GemeenteVolwassen- en BevrijdingspastoraatZr. Agnes Pinas

(+597) 486080


Theologisch SeminarieOpleidingen en CursussenZr. Consuella Overloon

(+ 597) 479648