Logo Talita Koem

TALITA KOEM

Evangelische Broeder Gemeente Suriname

Bel Ons

TELEFOON

(+597)8482200

IMG_6286
tekstaanleren
Lydia-Sedney
Jeugd-conferentie-augustus-2022
Jeugdcentrum EBGS
Vorige
Volgende
Home » Over Ons

Over Ons

De Evangelische Broeder Gemeente in Suriname (EBGS), ziet het als één van haar belangrijke taken om kinderen en jeugdigen van Suriname het gevoel te geven dat ze van waarde- en geliefd zijn. Even belangrijk is het om hen te troosten, te bemoedigen, te begeleiden en (weer) hoop te geven. Talita Koem is een diensttak van de EBGS onder leiding van de Jeugdpredikant op het terrein van het Jeugdcentrum der EBGS.

De Jeugdpredikant is belast met het bevorderen van het geestelijke en maatschappelijke welzijn vanuit een christelijke levensbeschouwing van het kind en de jeugd in Suriname in het algemeen en dat van het kind en de jeugd van de Evangelische Broeder Gemeente in het bijzonder.

Tot de taken en bevoegdheden van de Jeugdpredikant horen kinder- en jeugdpastoraat, toerusting, coaching en begeleiding. Tevens ziet de Jeugdpredikant er op toe dat de activiteiten, methodieken en materiaal op een theologisch en geestelijk verantwoordelijke manier plaatsvinden.

Educatie
 • Het ontwikkelen van trainingen, toerusten en coachen van huidige en nieuwe (assistent) kinder- en jeugdleid(st)ers, het team van kind- en jeugdpastoraalwerkers en andere betrokkenen bij het EBGS jongerenwerk. Trainingen zullen zoveel mogelijk in samenwerking met het Theologisch seminarie en het Jeugdcentrum der EBGS geschieden.
 • Regelmatig houden van workshops en lezingen ten gunste van het jongerenwerk.
 • Aandragen van methodieken en materiaal voor de kinder- en jeugdleid(st)ers.
Pastoraat
 • Vormt een team met pastorale(mede)werkers en deskundigen (op het gebied van pedagogiek, sociologie, psychologie) die als vrijwilligers kunnen worden ingeroepen ter begeleiding van jongeren.
 • Verzorgen van pastorale zorg aan jongeren vanuit het open jongerenwerk (bv internaten, scholen, buurtclubs etc.), totdat het persoonlijk leven met de Heer en Heiland zal zijn hersteld, waarna het contact met de plaatselijke gemeente voorganger wordt gelegd.
 • Het afleggen van bezoeken van kind- en jeugd aan huis/ internaat, op school, buurthuizen en eventueel ziekenhuizen en gevangenissen.
Maatschappelijke vorming
 • Het ontwikkelen van vormingsprogramma’s voor Surinaamse jongeren in het algemeen.
 • Het initiëren en/of ondersteunen van sociaal gerichte (goede doelen) programma’s.
Geestelijke opbouw

 • In samenwerking met de kinder- en jeugdcommissie de verschillende jongeren diensten voorbereiden. De Jeugdpredikant gaat (wanneer nodig) ook voor in deze diensten.
 • Een bijdrage leveren aan (EBGS) jongerenprogramma’s via (social)media en kerkbode.
 • In samenwerking met de zanglerares de optredens voor van het kinderkoor voorbereiden.

Dit Zijn Wij

Lydia Sedney

Jeugdpredikant

Saïda Veldbloem

Zanglerares

Sherida Braumuller

Sociaal Pedagoog

Ondersteun het werk


Wilt u het werk van Talita Koem financieel ondersteunen.
Dan kunt u contact met ons opnemen en/of uw giften overmaken:

Steun Ons

SRD Bankrekening

4734599


Ten Name Van

Stichting Jeugdcentrum der EBGS
t.g.v. Talita Koem

Contactgegevens

 • Johannes Raillardstraat 5-7

 • +597 8482200

 • info@talitakoem.com

 • TalitaKoemEBGS

 • maandag – vrijdag 10:00 -20:00 uur

Stuur Ons een Bericht