Logo Talita Koem

TALITA KOEM

Evangelische Broeder Gemeente Suriname

Bel Ons

TELEFOON

(+597)8482200

IMG_20190920_073918
IMG_6286
IMG_20190920_073926
pastoraat
IMG_20190920_085938
IMG-20190920-WA0000
IMG-20191013-WA0024
IMG-20191013-WA0019
Vorige
Volgende
Home » Pastoraat

Pastorale Begeleiding

Wij begeleiden jeugdigen, die extra ondersteuning nodig hebben of moeilijkheden ondervinden om zich staande te houden in het leven van alle dag, door bijv. traumatische ervaringen, onzekerheid, faalangst, grensoverschrijdend gedrag, verslavingen en/of met geloofsvragen zitten.

Concreet betekent dit: dat we naast de jeugdigen gaan staan om hen te bemoedigen te groeien naar het beeld van Christus en in juiste relatie met hun naaste te zijn. Wij luisteren, geven advies, verzorgen verschillende trainingen, geven ondersteuning bij gedragsproblemen, bidden en beantwoorden geloofsvragen.

Individueel

De gesprekken zijn gericht op het aanleren van vaardigheden naar het beeld van Christus en inzicht geven in de eigen geloofsontwikkeling. Belangrijk daarbij is dat de jeugdige leert met de Heer en Heiland zijn weg te vinden.

Ouder en Kind

Begeleiden we kinderen dan begeleiden we ook de ouders. De manier waarop ouders hun kind(eren) thuis ondersteunen is bepalend voor de ontwikkeling van het kind en van het succes van de pastorale begeleiding.

Groepen

Groepsgesprekken hebben als functie, dat jeugdigen zich kunnen identificeren met elkaar en zich niet alleen voelen staan. Ze kunnen met- en van elkaar leren om crisissituaties het hoofd te bieden.

Begrafenis

Wij bereiden kinderen voor op de begrafenis van een dierbare. Samen met het kind/de kinderen bespreken we elke stap bij de dag van de begrafenis. De kinderen worden ook hierna nog begeleid., hetzij door gesprekken of deelname aan de Kids Trauma Healing training.

Rouw

Rouwverwerking

We ondersteunen jeugdigen bij rouwverwerking in de breedste zin van het woord. Het kan zijn het overlijden van een dierbare, scheiding van ouders,… Het gaat om situaties van afscheid nemen en loslaten.

Maatschappelijk

Doorverwijzing

Soms kan blijken dat wij de expertise niet in huis hebben om adequaat te begeleiden. Wij zoeken dan naar mogelijkheden om de jeugdige op een verantwoordelijke en effectieve manier verder te begeleiden,. Wij blijven de jeugdige zoveel mogelijk begeleiden, zodat zij leren met de Heer en Heiland hun weg te vinden.

Trainingen en Bijbelstudies