Logo Talita Koem

TALITA KOEM

Evangelische Broeder Gemeente Suriname

Bel Ons

TELEFOON

(+597)8482200

Home » Archief Activiteiten » Regio Nickerie

Regio Nickerie

Nickerie en Wageningen

Op donderdag 20 juli zijn we, voor het project ‘Keep The Fire Burning’, afgereisd naar Nickerie, om zo onze bijdrage te leveren aan gemeente opbouw in regio Nickerie (Wageningen en Nickerie).

Vrijdag en zaterdag hebben we trainingen en workshops verzorgd en hebben de kinder- en jeugdwerkers in groepen hun eigen jaarprogramma gemaakt en gepresenteerd. Het resultaat is o.a. dat in september alle gemeenten een vakantie Bijbelschool zullen draaien.

Zowel de theorie (EBG) identiteit en groeimindset hebben de participanten verrijkt met nieuwe kennis. Tijdens de workshop Think, Do, Be, Act Positive, met als leidraad Genesis 16 – Hagars vlucht voor Saraï – , Romeinen 12:2, Efeze 4:20, Spreuken 23:7 en 1Petrus 5:7 hebben de participanten kunnen oefenen met het omzetten van negatieve gedachten en gevoelens naar positieve zodat gedrag dat daaruit voortvloeit meer zal zijn zoals God dat van ons verwacht.

De workshop is ervaren als een verrijking voor de persoonlijke ontwikkeling, maar ook om gedrag van kinderen bij te kunnen sturen.

Ons bezoek is samen met ruim 65 jeugdigen, de kinder- en jeugdwerkers en volwassen afgesloten met een kinder- en jeugddienst in de Vredeskerk-Nickerie. De Heilige Geest was voelbaar aanwezig. De voordrachten van de Gemeente Pniël uit Wageningen waren hartverwarmend. Het themalied dat bij dit project hoort: ‘Laat de vlam weer branden’ is uit volle borst door allen gezongen.

Wij kijken samen met de kinder- en jeugdwerkers terug op een gezegende tijd en geloven, dat wat de Heer in Regio West begonnen is, ook zal voortzetten totdat Hij komt.