Logo Talita Koem

TALITA KOEM

Evangelische Broeder Gemeente Suriname

Bel Ons

TELEFOON

(+597)8482200

Home » Samenwerken » Samenwerking

Samenwerking

Talita Koem werkt met verschillende diensttakken van de EBGS samen. In het bijzonder met St.Jeugdcentrum, Patmos en het Theologisch Seminarie. De EBGS heeft tevens een groot aantal gemeenten, waarbinnen gemeenteleden zijn die in de maatschappij een dienstverlenende of hulpverlenende functie hebben. Talita Koem, benadert in eerst instantie deze gemeenteleden met de vraag voor ondersteuning of doorverwijzing van de doelgroep. Ook onderhouden we contacten met scholen en internaten.